Kartverksveien 5 er et bra sted å ha kontor. Det er lett å få parkert, og mange flinke folk som arbeider her.

 

Magnhild Bjertnes, Advokat